Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO-beleid Vleeswarenfabriek Persoon

Vleeswarenfabriek Persoon besteedt aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hierbij worden onderstaande aandachtspunten als uitgangspunt gehanteerd:
– Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen het effect op de winst telt, maar dat ook de gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf en het milieu een zwaarwegende rol spelen. Vleeswarenfabriek Persoon streeft voortdurend naar een optimale balans tussen people, planet en profit.
– Aan de betrokkenheid en de belangen van werknemers, klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden wordt grote waarde toegekend.
– De keuzes die de directie maakt worden op een eerlijke en transparante manier gecommuniceerd en verantwoord.
– Tijdens de kennisdeling is er ook vanuit het MVO perspectief aandacht voor arbo en milieu.
– Vleeswarenfabriek Persoon streeft naar continue verbetering van maatschappelijk verantwoorde, meetbare, duurzame bedrijfsvoering.

Vleeswarenfabriek Persoon heeft de volgende duurzaamheidsambitie met betrekking tot inkoop:
– inkoop van duurzame producten, bijvoorbeeld buiken met Beter Leven keurmerk;
– keuze van duurzame leveranciers en
– gebruik van duurzame middelen.

 

Wij houden ons aan de regels van de Ethical Trading Initiative.